תאונות עבודה - המוסד לביטוח לאומי

מהי תאונת עבודה?

היא פגיעה של עובד בדרך למקום עבודתו, במהלך העבודה או בדרך חזרה ממקום העבודה ללא סטייה מהותית לביתו.

נפגע עבודה רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ובמקרה של תאונת דרכים גם לחברת הביטוח.

פגיעה בעבודה יכולה להיחשב גם כ"מחלת מקצוע", הנמצאת תחת סיווג של מחלות אופייניות לסוג העבודה, על פי רשימה סגורה של המוסד לביטוח לאומי (על כך נדון בהרחבה בפעם הבאה).

 

בשלב הראשון וסמוך לאחר הפגיעה על העובד לפנות למעבידו לקבלת טופס 250. זהו "טופס לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה", איתו פונה העובד לקופת החולים לקבלת "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה". שני טפסים אלה נדרשים לצורך הגשת התביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

רצוי להיבדק ע"י רופא תוך 72 שעות מרגע התאונה כדי שלא תפגענה זכויות הנפגע. כמו כן, חובה לשמור את כל המסמכים הרלבנטיים לתאונה. חשוב לרשום את נסיבות האירוע בסמוך לתאונה כדי לא לשכוח פרטים חיוניים להצלחת התביעה וכן לרשום פרטי העדים לתאונה.

 

את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום התאונה, כדי להימנע מפגיעה בזכויות הנפגע. אם הפגיעה לא הוכרה ע"י פקיד התביעות בביטוח הלאומי כפגיעה מעבודה ניתן לפנות לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים מיום קבלת הודעת הדחייה מהביטוח הלאומי.

 

דמי הפגיעה ישולמו עבור 91 ימים החל מיום התאונה בשיעור של 75% מהשכר. אם העובד טרם שב לעבודתו בחלוף 90 הימים (אי כושר), ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

העובד יזומן לוועדה רפואית אשר תקבע את נכותו. נכות בשיעור הנמוך מ-9% אינה מזכה בפיצוי.  נכות בשיעור של 9% עד 19% לצמיתות מזכה במענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות. נכות בשיעור מעל 20% לצמיתות תזכה את העובד בקצבה חודשית והיא תחושב על פי גובה הנכות ושכרו של העובד.

 

ישנם מצבים בהם ניתן להגדיל את הנכות בשיעור של עד 50% מכח תקנה 15. כמו כן, התובע זכאי לעיתים לזכויות נוספות כגון: גמלה מיוחדת לנכה נזקק (תקנה 18), שיקום מקצועי.

ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית תוך 30 יום. הערעור יוגש לוועדת עררים במוסד לביטוח לאומי בצירוף נימוקי ערר. בהמשך יוזמן התובע לוועדת ערר המורכבת משלושה רופאים. הוועדה רשאית לקבל, לדחות או לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו ע"י הועדה הראשונה.

 

ניתן ורצוי להגיע לוועדה בביטוח הלאומי (גם לוועדה הראשונה) בליווי עורך דין המתמחה בדיני הביטוח הלאומי.

על וועדת הערר ניתן לערער לבית הדין לעבודה תוך 60 יום בשאלה משפטית בלבד. בשאלות רפואיות בית הדין אינו מוסמך לדון, וניתן להגיש החמרת מצב כעבור 6 חודשים מיום הוועדה.

 

כפי שציינו, במקרה ומדובר בתאונת עבודה כתוצאה מרשלנות ניתן להגיש תביעת נזיקין נגד המעביד ו/או צד ג'. בתביעה זו ניתן יהיה לקבל פיצוי בגין ראשי נזק נוספים אשר אינם מפוצים ע"י הביטוח הלאומי, כגון: הוצאות רפואיות, כאב וסבל, עזרת צד ג' ועוד.  כמו כן, במקרה ולנפגע ביטוח תאונות אישיות, או מדובר בתאונת דרכים ניתן במקביל לתבוע את חברת הביטוח.

טרם הפנייה הראשונית לביטוח לאומי, למעביד או לביטוח חשוב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום זה, כיון שיש לכך חשיבות רבה בהצלחת התביעה.

 

המידע המובא להלן, אינו תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום הנזיקין טרם הגשת התביעה.

072-250-4898​

meraveshel.law@gmail.com

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​