תאונות בחדר כושר

בשנים האחרונות גוברת המודעות לאורח חיים בריא והרצון לגוף חטוב. בצידה של מודעות זו גוברת העלייה בשיעור הנרשמים לחדרי הכושר ולאימונים אישיים. לא מעט תאונות ופציעות מתרחשות במהלך אימון, אולם לא כולן הינן תוצאה של רשלנות.

 

העובדה כי אדם נפצע במהלך אימון אינה בהכרח מקימה עילת תביעה. פעמים רבות תטען חברת הביטוח כי מדובר ב"הסתכנות מרצון", כלומר התובע ידע כי עומד לבצע פעילות פיסית שאינה יוצרת 'סיכון בלתי סביר'. במקרה זה יהיה על התובע להוכיח כי התאונה ארעה במהלך האימון, כי נגרם לו נזק וכי הנזק נגרם כתוצאה מרשלנותו של בעל המכון או המאמן האישי. כלומר על התובע יהיה להוכיח קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות של בעל המכון לבין הנזק שנגרם.

 

ישנם מצבים בהם קיים "אשם תורם" מצד התובע בשל חוסר זהירות שעשוי להפחית חלקית את אחריות המכון, אולם אין מדובר באחריות כוללת אם יוכיח אי נקיטת אמצעי בטיחות סבירים מצד המכון.

 

אז מתי קמה עילת תביעה?

ראשית, חשוב לזכור כי על מנת להפעיל חדר כושר חובה לקבל רישיון עסק ולעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, מגדיר תנאים להפעלת חדר כושר ובכללם שמירת מרחק סביר בין מכשירים, הצבת הוראות שימוש ליד כל מכשיר בשלוש שפות (עברית, אנגלית וערבית), תחזוקה נאותה של מכשירים, תאורה ראויה, נוכחות מדריך מוסמך בכל שעות הפעילות.

 

המדריך בחדר הכושר וכן מדריך אישי חייבים להיות בעל תעודה ממוסד מוכר. אם מדובר בחדר כושר המפעיל חוגים כגון אירובי, על המדריך להיות בעל תעודה מתאימה. מכון כושר המצוי  בבניין מגורים/מקום עבודה פטור מנוכחות מדריך אם הוא המשמש את המתגוררים/עובדים בבניין באופן בלעדי ואינו פתוח לציבור הרחב.

 

נוסף לכך, קיימת חובה על המתאמן להציג אישור רפואי לכל מתאמן לפיו המתאמן כשיר לביצוע פעילות גופנית, הבעיה היא שעל פי חוק הספורט אין חובה לחדש את האישור הרפואי מדי שנה, ומתאמן המאריך את המנוי מספר פעמים אינו נדרש להציג אישור רפואי עדכני, אף אם חל שינוי במצבו הרפואי.

 

קטין חייב באישור רפואי וכן אישור הורים, כמו כן, חובה כי יהיה נוכח במקום מדריך לאימון קטינים.

 

פעמים רבות מתרחשות פציעות במהלך אימון כתוצאה מביצוע שגוי של תרגיל או אי התאמה של משקל מתאים. פציעות אלה קורות בשל חוסר הדרכה מתאימה. החוק קובע כי נוכחותו של המדריך כוללת בנוסף גם  הדרכת דרכי הפעולה של המכשירים ופיקוח על המתאמנים.

 

תאונות נפוצות בחדרי כושר הינן אירועים לבביים כתוצאה מתוכנית אימונים שאינה מתאימה למתאמן, פגיעות עמוד שדרה וגב עקב הרמת משקל כבד מדי או ביצוע לא נכון של תרגיל, שברי גפיים או מאמץ בעקבות שימוש לא נכון במתקן ועוד.

 

נפילות בחדר כושר, למשל בשעת שימוש בהליכון, אינן בהכרח תוצאה של רשלנות. חוסר ריכוז או חוסר תשומת לב של המתאמן, שרוך פתוח, אחיזה לא נכונה, כל אלה יכולים להוות עילה לדחיית התביעה.

 

אז מה עושים במקרה של פציעה ?

ראשית, אם הפציעה הינה כתוצאה משימוש במכשיר פגום, חובה לצלם את המכשיר. שנית, לתעד מי העדים לאירוע התאונתי ולדאוג לקבלת פרטיהם. יש לברר פרטי המבטחת וכן ליידע את הנהלת המכון אודות הפציעה ולמלא דו"ח תאונה. כמו כן, חשוב לשמור כל החומר הרפואי הרלבנטי לפציעה וקבלות על הוצאות רפואיות.

 

המידע המובא להלן, אינו תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום הנזיקין טרם הגשת התביעה.

072-250-4898​

meraveshel.law@gmail.com

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​