פיצויים בגין נזקי גוף

אחת השאלות הנשאלות בקרב תובעים בתביעות בתחום נזקי הגוף הינה "כמה פיצוי מגיע לי". כדי להקל על התובעים חשוב להבין על מה תובעים וכמה.

 

אחת ממטרות דיני הנזיקין הינה השבת המצב לקדמותו ועל כן הסעד העיקרי הנתבע בתביעות נזיקין הינו סעד כספי. על אף כי אין ביכולתו של ממון להשיב לתובע את בריאותו, יש בו כדי לסייע לתובע לשלם עבור נזקים כלכליים ואחרים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה כפי שיפורט להלן.

כשדנים בנזקי גוף נהוג לדון בשני סוגי נזק: נזק מיוחד ונזק כללי .

 

נזק מיוחד – הינו נזק ממוני שהתגבש ממועד התאונה עד למועד מתן פסק הדין. את הנזק המיוחד ניתן וצריך לרוב להוכיח באמצעות קבלות, תלושי שכר וכו' ועל כן חשיבות רבה לשמירה על קבלות החל ממועד התאונה.

 

נזק כללי - נזקים ממוניים עתידיים וכן כל הנזק הלא ממוני.

 

כשדנים בשאלת הפיצוי נהוג לחלק את ראשי הנזק (סוג הנזק) לשתי קטגוריות:

1. נזק ממוני  - נזק מוחשי שניתן לכמת אותו בחישוב ארתמטי וכרוך בחסרון כיס מצד התובע וכולל בין היתר: אובדן כושר השתכרות, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה, עזרת    הזולת והוצאות נלוות נוספות.

 

2. נזק בלתי ממוני – כאב וסבל (המוכר כעגמת נפש), קיצור תוחלת חיים.                   

חשוב לציין כי בחלוקה לראשי נזק חשוב לדעת האם מדובר ב"ניזוק החי" או "בניזוק המת" שאז ראשי הנזק מעט שונים. כמו כן, חשוב להבדיל בין תביעת נזיקין רגילה לבין תביעת תאונת דרכים, שאז גם הסכומים שונים.

 

להלן נרחיב בראשי הנזק השונים:

א. נזקים מיוחדים:

הפסדי שכר ואובדן זכויות סוציאליות לתובע לעבר – יש להביא בחשבון האם מדובר בבסיס שכר ידוע או לא, כמו כן בתביעות תאונת דרכים ישנה הגבלה בפיצוי עד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק.

חשוב לציין כי גם מיטיבי הנזק, כלומר המטפלים בניזוק, זכאים במקרים מסוימים להחזר בגין אובדן שכר שנגרם להם בגין טיפול בניזוק.

 

הוצאות רפואיות לעבר – הוצאות כגון: רכישת תרופות, אביזרים רפואיים, בדיקות וכו' שאינן כלולות בסל התרופות ואינן ממומנות ע"י קופות החולים.

 

עזרת צד ג' והטבת נזק לעבר – פיצוי זה ניתן כאשר נפגע תפקודו של אדם והוא נזקק לעזרת הזולת לביצוע פעולות בסיסיות, כגון: רחצה, הלבשה וכן ניקיון הבית, בישול וכו'. לעניין זה חשוב לציין כי יהיה זכאי לפיצוי בין אם מדובר בעזרה שניתנה בתשלום ובין אם ניתנה ע"י בן משפחה.

 

נסיעות והוצאות ניידות – הוצאות שנגרמו לתובע בגין פגיעה בכושר ניידותו (שימוש במוניות, נסיעות לצורך קבלת טיפול). פיצוי זה כולל אף התאמת רכב חדש המתאים למוגבלותו של הניזק.

 

ב. נזקים כללים:

כאב וסבל לרבות עגמת נפש – פיצוי זה כולל גם קיצור תוחלת חיים, בושה (בגין הנכות והמגבלה) ואובדן הנאות חיים.

 

ראוי לציין כי בתביעות בגין תאונת דרכים סכום זה מוגבל לסכום מקסימלי של 180,000 ₪ ואילו בתחומי הנזיקין האחרים, נתון לשיקול דעתו של השופט.

 

הוצאות רפואיות בעתיד לרבות טיפולים, תרופות, ביקורים רפואיים, התייעצות עם מומחים, אשפוזים, עזרים רפואיים, וכיו"ב. 

הפסדי השתכרות לעתיד לתובע, לרבות אובדן זכויות סוציאליות ופנסיה וכל הטבה סוציאלית אחרת של התובע בתקופה בה אינו יכול לעבוד.

 

אובדן השתכרות מחושב לפי בסיס שכר, גיל התובע, נכות רפואית (נקבעת ע"י חוות דעת המומחה) ונכות תפקודית (נקבעת ע"י בימ"ש)

עזרת צד שלישי לרבות טיפול אישי והשגחה ככל שנדרשת.

 

נסיעות בעתיד והוצאות ניידות.

 

נוסף לכל הוצאות אלה, זכאי התובע להחזר בגין הוצאות משפט (אגרה, חוות דעת רפואיות) ושכ"ט עו"ד.

כמו כן, היות ולעיתים חולפות מספר שנים עד שמתקבל הפיצוי, לסכומים אלה יש להוסיף ריבית והצמדה מיום התאונה.

 

המידע המובא להלן, אינו תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום הנזיקין טרם הגשת התביעה.

072-250-4898​

meraveshel.law@gmail.com

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​